กองสลาก ครองแชมป์ส่งรายได้เข้ารัฐอันดับ 1 สูงสุดถึง 39,246 ล้านบาท

สคร.นำส่งรายได้แผ่นดินสะสม ณ สิ้นเดือน ก.ค.63 จำนวน 1.71 แสนล้าน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ครองแชมป์ส่งรายได้สูงสุดถึง 39,246 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 63 นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่าในเดือน ก.ค. 63 สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่า 50% (กิจการฯ) จำนวน 14,302 ล้านบาท

โดยส่วนใหญ่มาจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และการประปานครหลวง ส่งผลให้มีเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมจากรัฐวิสาหกิจและกิจการฯ ในช่วง 10 เดือน (1 ต.ค. 62 – 31 ก.ค. 63) จำนวน 170,776 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายสะสม จำนวน 4,987 ล้านบาท หรือคิดเป็น 90% ของเป้าหมายทั้งปีงบประมาณ 2563 จำนวน 188,800 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม สคร.ยังต้องเฝ้าระวังการจัดเก็บรายได้รัฐวิสาหกิจในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 2563 ด้วย เนื่องจากผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นอย่างมาก

สำหรับรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรก ณ สิ้นเดือน ก.ค. 63 ได้แก่

 1. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 39,246 ล้านบาท
 2. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT 29,198 ล้านบาท
 3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 28,619 ล้านบาท
 4. ธนาคารออมสิน 18,000 ล้านบาท
 5. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT 10,500 ล้านบาท
 6. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 6,715 ล้านบาท
 7. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 5,922 ล้านบาท
 8. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5,660 ล้านบาท
 9. การท่าเรือแห่งประเทศไทย 4,020 ล้านบาท
 10. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 3,891 ล้านบาท
 11. อื่นๆ 19,005 ล้านบาท
Back to Top