วิธีการจดหวย

วิธีการจดโพยหวยขั้นพื้นฐานจะเห็นว่าการจดโพยเป็นเรื่องที่เกิดความผิดพลาดได้ง่ายจากทั้งผู้ซื้อเองก็ดีหรือผู้จดเองก็ดี ดังในนั้นทบความอันนี้จะขอเสนอแนวทางการเขียนโพยอย่างมีมาตรฐานปลอดภัยเพื่อลดความผิดพลาดที่จะเกิดอาทิ จดตก ผิดช่อง การโกงของลูกค้าและลูกน้อง

ตามปรกติกระดาษที่ใช้จดหากเป็นกระดาษเปล่าจะมีลักษณะดังนี้

การจดด้วยกระดาษเปล่าอาจจะสะดวกแต่คงจะดีกว่าหากเราใส่ในรูปแบบของตารางดังรูปด้านล่าง คือ

  1. บอกจำนวนบรรทัด – การบอกจำนวนบรรทัดจะช่วยในหลายๆเรื่อง อาทิ หากกรณีส่งแฟกซ์แล้วมีการทวนจะได้บอกตำแหน่งได้ว่าช่องไหน บรรทัดที่เท่าไหร่ , เด็กจดโพยของท่านไม่สามารแทรกตัวที่จะโกงได้เพราะทุกช่องถูกระบุอยู่ในบรรทัดนั้นๆแล้ว
  2. แบ่งเป็น 3 ช่อง (Column) – ท่านอาจจะแบ่งเป็น 4 ช่อง ก็ได้แต่ที่ผมทำเป็น 3 เพราะต้องการให้เด็กจดนั้นจดตัวใหญ่ ยิ่งใหญ่ยิ่งดี หากจดเล็กๆ แล้วยากต่อการตรวจทาน
  3. ด้านบนระบุ จำนวนของใบ เพราะบางครั้งการจดอาจจะยาว และมีหลายใบ ซึ่งมีอยู่หลายครั้งที่ลูกค้าส่งใบโพยมา แต่ไม่ได้ระบุว่านี้เป็นใบที่เท่าไหร่ ซึ่งจะทำให้หลงกันได้ง่าย
ด้านบนระบุ-จำนวนของใบ

ดังนั้นเมื่อทำการลองกรอกแล้วจะได้ในรูปแบบดังนี้

หรือมีอีกรูปแบบหนึ่งที่น่านำไปใช้งาน อันได้แก่ การกรอกตารางตามรูปแบบด้านล่างนี้ก็เป็นแบบที่นิยมใช้กันอยู่

ทั้งนี้จากประสบการณ์ของผม อยากจะเรียนชี้แจงให้ทราบว่า การจดแบบตารางข้างต้น อยากให้มีการจัดลำดับให้ถูกต้องคือ บน , โต๊ต แล้วจึงล่าง ตามรูปด้านล่าง

เคยมีประสบการณ์ของลูกค้าที่ส่งโดยการสลับตารางเป็นแบบ บน ล่าง และโต๊ต ปรากฎว่านำราคาของสามตัวโต๊ตไปใส่ในช่องตารางล่างแทน แล้วปรากฎว่าออกราคาโต๊ต จึงไม่สามารถทักท้วงใดๆได้ และเห็นหลายเจ้าที่สลับตำแหน่งในลักษณะดังกล่าว จึงขอให้ลองพิจารณาปรับปรุงตารางเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดอีกนะครับ ซึ่งจากตารางข้างต้นเมื่อเราลองนำมากรอกแล้วจะได้รูปแบบดังนี้

แน่นอนครับทุกอย่างไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบ ต่างก็มีข้อดีข้อเสีย ในตัวมันเอง หวังว่าการนำเสนอรูปแบบของการจดอย่างนี้น่าจะช่วยให้สามารถกำหนดกรอบการทำงานที่เหมาะสมและเป็นระเบียบได้ต่อไปในอนาคตนะครับ

ทั้งนี้ตารางที่ได้แสดงไปข้างต้นทั้งสองรูปแบบ ผมได้ทำการแนบไว้ตอนท้ายของกระทู้นี้เพื่อให้ท่านได้ลองนำไปใช้ดู หากมีข้อแนะนำประการใดผมยินดีรับฟังเสมอครับ

Back to Top