วิธีเล่นหวย 3 กลับ และ 6 กลับ

วิธีเล่นหวย3กลับ 6กลับ

วิธีเล่นหวย 3 กลับ และ 6 กลับ ในกรณีที่เราต้องการกลับเลขหวยนั้น จะใช้สำหรับ เลข 3 ตัวเท่านั้น หากเป็นกรณี 3 กลับ จะใช้สำหรับชุดเลข 3 ตัวที่เป็นเลขหาม อาทิ 114 , 557, 848 หรือ ตัวเลขที่มีแค่ 2 เลข ใน 3 หลักนั้นเอง
ส่วนกรณีของ 6 กลับ จะใช้สำหรับชุดเลข 3 ตัวทั่วไป ที่มีเลขไม่ซ้ำกันเลยสักตัวใน 3 หลัก เช่น 148 , 847, 541 เป็นต้น

วิธีกลับเลขหวย

วิธีกลับเลขหวย ไม่ยากอย่างที่คิดเพื่อให้มีความเข้าใจที่มากยิ่งขึ้น จะแจงวิธีกลับเลข หวยออนไลน์ ของ หวย 3 ตัวกลับ และ หวย 6 ตัวกลับ ให้เห็นดังนี้

วิธีเล่นหวย 3 กลับ 6 กลับ

เมื่อทราบ วิธีกลับเลขหวย จากการแจงเลขหวย 3 ตัว 3 กลับ และ 6 กลับ จากภาพด้านบนแล้ว วิธีเขียน หวย 6 กลับ 3 กลับ เราสามารถเขียนได้ง่าย ๆ ดังนี้

วิธีเขียนหวย 6 กลับ 3 กลับ

ดังนั้น จากตัวอย่างข้างต้น หากลูกค้าต้องการแทง 3 กลับ จะต้องเขียนในลักษณะ ดังนี้
สมมติ ลูกค้าต้องการซื้อเลข 411 นั่นหมายถึง ซื้อหวย 3 กลับ วิธีเขียน และวิธีคิดเงินสามารถทำได้ดังนี้

ซื้อหวย 3 กลับ

ส่วน ในกรณีที่ลูกค้าต้องการแทง 6 กลับ ก็จะเขียนในลักษณะคล้ายกันกัน 3 กลับนั่นเอง

ซื้อหวย 6 กลับ

ทั้งนี้ทั้งนั้นควรตกลงวิธีการเขียน ให้เข้าใจกันทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย เพราะแต่ละจังหวัดเขียนไม่เหมือนกัน
ยกตัวอย่าง ลูกค้าซื้อ 411 – 20 x 20 x 20
หมายถึง ซื้อตรง กลับ 3 ประตู คือ 411, 114, 141 ตัวละ 20 บาท
หรือเรียกอีกอย่างว่าซื้อ บน-โต๊ด-ล่าง เหมือนตัวอย่างในภาพด้านบน เพียงแต่เขียนคนละแบบ

Back to Top