วิธีเล่นหวย 3 กลับ และ 6 กลับ

คุณลูกค้าครับ ในกรณีที่เราต้องการเล่นหวย 3 กลับ และ 6 กลับ นั้นจะใช้สำหรับ เลข 3 ตัวเท่านั้น หากเป็นกรณี “3 กลับ” จะใช้สำหรับชุดเลข 3 ตัวที่เป็นเลขหาม อาทิ 114 , 557, 848 หรือ ตัวเลขที่มีแค่ 2เลข ใน 3 หลักนั้นเอง

ส่วนกรณีของ “6 กลับ” จะใช้สำหรับชุดเลข 3 ตัวทั่วไป ที่มีเลขไม่ซ้ำกันเลยสักตัวใน 3 หลัก เช่น 148 , 847, 541 เป็นต้น

ดังนั้นเพื่อให้มีความเข้าใจที่มากยิ่งขึ้นจึงขอ แจงตัวเลขของ 3 กลับ และ 6 กลับ เพื่อให้เห็นดังนี้

เล่นหวย-3-6-กลับ

ดังนั้น จากกรณี 3 กลับและ 6 กลับ เราสามารถเขียนได้เป็น

เล่นหวย-3-6-กลับ-1

ดังนั้น จากตัวอย่างข้างต้นหากลูกค้าจะแทง 3กลับและ 6กลับ จะกลายเป็นลักษณะดังนี้

เล่นหวย-3-6-กลับ-2

และอย่าลืมเวลาคิดเงินให้คิดไปตามเท่าของจำนวนกลับ ครั้งไม่ใช่คิดครั้งเดียวนะครับ

เล่นหวย-3-6-กลับ-31

Back to Top